REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOUTIQUESHOP

ARTykuł I. – Postanowienia wstępne

 1. Operatorem / sprzedawcą / dostawcą towarów i sklepu internetowego www.boutiqueshop.eu/.sk/.pl/.cz/.at/.ru/.hu jest spółka ESTER AURUM s.r.o., z siedzibą w Vyšehradská 3732/16, SK-851 06, Bratysława, REGON: 46 748 393, NIP VAT: SK2023578249, wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Bratysławie, Oddział: Sro, sygnatura 83049/B.
 2. Kupującym jest każdy odwiedzający sklep internetowy, który zgadza się z ogólnymi warunkami i warunkami reklamacji oraz zamawia towar lub usługi za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Do celów prawa nr. 102/2014, konsumentem jest każda osoba fizyczna lub prawna, która nie kupuje towarów w celu ich sprzedaży innym osobom, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zatrudnienia lub wykonywania zawodu.
 3. Sklep internetowy to system komputerowy znajdujący się na Internecie z dostępem publicznym.
 4. Wszystkie produkty opublikowane na stronie sklepu internetowego są towarami lub usługami.
 5. Zamówienie jest umową kupna, na podstawie której odbywa się sprzedaż towarów i usług.
 6. Kupujący w pełni potwierdza komunikację elektroniczną przede wszystkim za pośrednictwem sklepu internetowego, komunikacji przez e-mail oraz komunikacji telefonicznej / faksu. Nie dotyczy to jednak odstąpienia od umowy zgodnie z § 7 u prawa nr. 102/2014 w ciągu 14 dni kalendarzowych.

artykuł II. - CENA

 1. Wszystkie podane ceny towarów są ostateczne, w tym 20% VAT.
 2. Sprzedawca jest związany z ceną podaną na stronie sklepu internetowego w momencie zakupu.

artykuł III. - ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienie jest tworzone na podstawie potwierdzenia towarów lub usług przechowywanych w koszyku w sklepie internetowym przez sprzedającego.  W celu prawidłowej realizacji zamówienia konieczne jest wypełnienie wymaganych danych w zamówieniu i wybranie opcji transportu zamówionych towarów lub usług.
 2. Wysyłając zamówienie, kupujący zgadza się z treścią ogólnych warunków i warunków reklamacji a także z ceną zamówionych towarów i usług w ten sposób zamówienie stanie się wiążące.
 3. Po utworzeniu zamówienia w sklepie internetowym kupujący otrzyma wiadomość email potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez sklep internetowy, która będzie zawierać informacje i dane niezbędne do zapłaty za zamówiony towar. Ten e-mail nie stanowi potwierdzenia towaru w rozumieniu sekcji 1 niniejszego artykułu.
 4. Wysyłając zamówienie, kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu zamówionych towarów.

artykuł IV. – Warunki płatności

 1. Za towary i usługi w sklepie internetowym można płacić w następujący sposób:
 • Płatność kartą kredytową:
  akceptujemy karty płatnicze VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club International.
  Płatności są zabezpieczone pośrednictwem usługi CardPay od Tatra banka. Po wysłaniu zamówienia zostaniesz przekierowany do bezpiecznego portalu płatniczego Tatra banka, gdzie wprowadzisz dane karty i potwierdzisz płatność. Sklep internetowy boutiqueshop nigdy nie ma kontaktu z danymi karty płatniczej, ponieważ płatność odbywa się po stronie Tatra banka.
 • Płatność za pośrednictwem PayPal.
 • Płatność przelewem:
  IBAN: SK91 1100 0000 0028 2300 3834, VS: numer zamówienia.
  SWIFT: TATRSKBX
 • Płatność gotówką przy odbiorze
  ważne tylko na terenie Słowacji, Polski, Czech i tylko wtedy, gdy towary znajdują się w naszym magazynie – wysyłamy w ciągu 3 dni roboczych.

2. Dopłaty do poszczególnych opcji płatności są określone w art. VI niniejszych warunków.
3. Sprzedawca może zapewnić kupującemu zniżki:

 • Zniżka z ceny za rejestracje w sklepie internetowym,
 • Rabat za powtarzający się zakup,
 • Zniżka na podstawie jednorazowego kuponu rabatowego,

4. Podanych rabatów nie można kumulować.

Artykuł V. – warunki dostarczenia (Jeśli towar nie zdajduje się w naszym magazynie)

 1. Czas dostawy:
 • 3 - 5 dni: PARKER, LAMY, Waterman
 • do 14 dni: CERRUTI 1881, NINA RICCI, ungaro, PARAFERNALIA, Jean-Louis Scherrer, cacharel, Christian Lacroix, ICE-WATCH
 • 10 - 14 dni: Waldmann, Pelikan
 • 10 - 21dni: DALVEY, ÖGON, RESERVOIR, Frederique Constant
 • 14 - 21dni: CROSS, Montegrappa, RICHARTZ Solingen, Rosenthal & HUTSCHENREUTHER 1814
 • 21 - 30dni: S.T. Dupont, MONTBLANC, El Casco
  Czas dostawy jest tylko orientacyjny, zależy on od dostępności towarów w centralnych magazynach producenta lub dystrybutora.

2. Jeśli towary są w magazynie, wysyłane są zgodnie z pojemnością tak szybko, jak to możliwe
3. Jeśli w zamówieniu znajduje się kilka towarów i usług a niektóre z nich nie są dostępne w magazynie, informujemy kupującego o możliwości częściowych dostaw.
4. Faktura (dokument podatkowy), instrukcje, a także inne dokumenty dotyczące towarów lub usług od producenta są wysyłane do klienta wraz z towarem.
5. Za miejsce wykonania uważa się miejsce, do którego towary są dostarczane.
6. Sprzedawca realizuje transport do kupującego za pośrednictwem firmy spedycyjnej.

artykuł VI. – koszt przesyłki, Opłaty za pakowanie i możliwości płatności

 1. Towar dostarczany jest pocztą lub kurierem. Wysyłamy towar tak szybko, jak to możliwe (według dostępności poszczególnych marek w magazynach centralnych) od razu po otrzymaniu, czyli po potwierdzeniu płatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy i opóźnienia w wysyłkach spowodowanych pocztą i usługami kurierskimi. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty celne i zatrzymania towarów w organach celnych poza obszarem Unii Europejskiej.
 2. Sprzedawca może również uzgodnić z kupującym procedurę inną niż standardową (powyższa) procedurę wysyłania towarów lub usług, a także ceny tych usług.
 3. Sprzedawca może wysłać towary, które są natychmiast dostępne dla kupującego i dostarczyć resztę zamówienia dodatkowo w ustawowym terminie, ale pod warunkiem, że kupujący nie zostanie obciążony żadną dodatkową opłatą pocztową niż tą zawartą w zamówieniu.

artykuł VII. – PRZENIEsienie własności

 1. Własność przechodzi ze sprzedającego na kupującego dopiero w momencie przejęcia towaru przez kupującego.
 2. W przypadku reklamacji sprzedawca ma prawo przetwarzać towary lub usługi, do których prawo własności sprzedającego nadal obowiązuje tylko w momencie pełnej zapłaty.

ARTYKUŁ VIII. – anulowanie zamówienia

 1. Klient ma prawo anulować zamówiony towar w ciągu 24 godzin od utworzenia zamówienia bez opłaty za anulowanie.
 2. Możesz poprosić o anulowanie zamówienia tylko wtedy, gdy zostanie ono przyjęte i oczekuje na przetworzenie, a to prze email lub faks.
 3. Anulowanie zamówienia przez sprzedającego

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w następujących przypadkach:

 • Towary nie są już produkowane ani dostarczane, lub cena u producenta towarów znacznie się zmieniła.
 • Nie można skontaktować się z kupującym (niepoprawnie podany numer telefonu, niedostępny, nie odpowiada na e-maile itp.)

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji sprzedawca skontaktuje się z kupującym w celu uzgodnienia dalszych działań. Jeśli kupujący zapłacił już część lub całość ceny zakupu, kwota ta zostanie przelana z powrotem na jego konto bankowe lub adres w ciągu 21 dni.

artykuł IX. – PRAWO KONSUMENTA DO ZWROTU TOWARU BEZ PODANIA PRZYCZYNY i poinformowanie konsumenta

 1. Konsument ma na podstawie prawa nr. 102/2014 o ochronie konsumenta przy sprzedaży towaru lub przy świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz w sprawie zmiany niektórych przepisów (dalej tylko „prawo“) zgodnie z przepisami §7 i następnych, prawo do odstąpienia od umowy kupna w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru.
 2. Konsument jest zobowiązany, jeśli chce skorzystać z tego prawa, do niezwłocznego poinformowania sprzedawcy pocztą elektroniczną lub faksem, a następnie przedłożenia pisemnego odstąpienia od umowy kupna na poczcie nie później niż ostatniego dnia limitu czasowego na adres podany w kontaktach. Konsument musi niezwłocznie wysłać lub dostarczyć przedmiot umowy, z którego odstąpi, wraz z całą dokumentacją po zawiadomieniu o odstąpieniu od umowy – np. Oryginalna faktura, instrukcje i inna dokumentacja za towary, które zostały mu dostarczone wraz z towarem, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia (§ 10 sekcji 1. prawa). Zalecamy kupującym sporządzanie kopii faktury na własny użytek i przesłanie towarów listem poleconym oraz jako przesyłkę ubezpieczoną.
 3. Nie wysyłaj do nas towarów za pobraniem, towary takie nie będą przyjmowane.
 4. Operator sklepu internetowego zwróci płatne świadczenie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia odstąpienia od umowy, ale nie musi zwracać pieniędzy, zanim dostarczony towar nie przyjdzie lub konsument nie udowodni wysyłki, nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca zaproponował sam odbiór towaru.
 5. Koszt zwrotu towarów ponosi konsument.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje zgodnie z § 7 sekcji 6 prawa nie ma zastosowania na przykład do towarów, które zostały wyprodukowane zgodnie ze specjalnymi wymaganiami konsumenta (ograniczone kolekcje artykułów piśmiennych, długopisów i innych przedmiotów upominkowych, które zostały wykonane na zamówienie od producenta) lub do towarów, których nie można zwrócić ze względu na ich właściwości, lub towary, które podlegają szybkiemu zepsuciu, również na sprzedaż utworów audiowizualnych, nagrań dźwiękowych lub audiowizualnych dzieł sztuki lub dzieł multimedialnych rozpakowanych przez konsumenta lub towarów, które zostały zamknięte w opakowaniu ochronnym, którego nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych.
 7. W celu ustalenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w sposób, który byłby wyzwolony w zwykłym sklepie, co zakłada obowiązek zwrotu towarów z oryginalnym opakowaniem, metkami i tym podobnymi.
 8. Konsument ponosi jakąkolwiek obniżkę wartości towaru spowodowaną jego użyciem, wykraczającą poza to, co jest konieczne do stwierdzenia funkcjonalności i właściwości towaru.

artykuł X. - REKLAMACJE

 1. Rozpatrywanie reklamacji regulują warunki gwarancji określonych towarów oraz kodeks cywilny.
 2. Reklamacje uszkodzenia mechanicznego towaru, które nie były widoczne po otrzymaniu przesyłki, kupujący jest obowiązany złożyć niezwłocznie po ich wykryciu – natychmiast po pierwszym użyciu produktu. Późniejsze roszczenia tego rodzaju nie mogą być później akceptowane.
 3. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia przedmiotu (lub jego części) spowodowanego użytkowaniem.
 4. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego towaru w stanie czystym, nieuszkodzonym mechanicznie, w odpowiednim opakowaniu, aby towary nie uległy uszkodzeniu podczas transportu, w tym instrukcji obsługi, kopii faktury i karty gwarancyjnej na adres operatora.
 5. Koszty transportu reklamowanego towaru do sprzedawcy ponosi kupujący.
 6. Reklamacje rozpatrywane są przez e-mail: info@boutiqueshop.pl lub faksem: +421 220 755 165

artykuł XI. – PRAWA I POWINNOŚCI STRON UMOWY

 1. Sprzedający i kupujący są uważani za umawiające się strony.
 2. Kupujący jest zobowiązany do:
 • Przejęcia zamówionego towaru,
 • Zapłacić uzgodnione wynagrodzenie sprzedającemu za towar,
 • Sprawdzenia integralności opakowania a także sam towar przy jego przejęciu.

3. Sprzedawca jest zobowiązany do:

 • Dostarczać towary do klienta w wymaganej jakości, ilości i w ustalonej cenie,
 • Wraz z towarem lub dodatkowo przesłać klientowi wszelkie dokumenty dotyczące towarów, takie jak faktura za towar, formularz reklamacyjny, instrukcja obsługi w skodyfikowanej formie języka słowackiego.

artykuł XII. – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w osobnej sekcji naszego sklepu internetowego w głównym panelu na dole INFORMACJE w sekcji „Ochrona i przetwarzanie danych osobowych “.
 2. Operator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś, lub dane osobowe, które operator uzyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia. Operator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy. Operator otrzymuje od nabywcy następujące dane osobowe: tytuł, imię, nazwisko, adres, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest dana osoba, lub na wniosek zainteresowanej osoby, do podjęcia środków przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych osobowych są osoby zaangażowane w dostawę towarów / usług / realizację płatności na podstawie umowy, świadczące usługi obsługi sklepu internetowego i inne usługi związane z prowadzeniem sklepu internetowego, świadczące usługi marketingowe.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (kraju spoza UE) ani organizacji międzynarodowej.
 6. Operator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej, bezpiecznego / szyfrowanego dostępu do sieci, szyfrowania haseł klientów w bazie danych regularnych aktualizacji systemu, regularnych kopii zapasowych systemu.
 7. Kupujący ma prawo uzupełnić, aktualizować, poprawić dane osobowe, czasowo lub na stałe wycofać zgodę na ich przetwarzanie lub zażądać ich usunięcia, jeśli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały uzyskane z naruszeniem prawa lub nie są już konieczne do celów, dla których były uzyskane. Kupujący ma również prawo odmowy przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wysyłania ogłoszeń biznesowych (w tym newsletterów).
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielana na czas nieokreślony. Kupujący jest uprawniony do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez powiadomienie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail sprzedawcy lub pisemnie na adres sprzedawcy. Możesz odwołać zgodę w dowolnym momencie na swoim koncie.

artykuł XIII. – PoSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia niniejszych ogólnych warunków handlowych i warunków reklamacyjnych bez uprzedniego powiadomienia kupującego. W przypadku zmiany ogólnych warunków lub warunków reklamacji cały proces zakupu podlega tym ogólnym warunkom, które obowiązywały w momencie wysłania zamówienia do kupującego.
 2. Integralną częścią niniejszych ogólnych warunków są również warunki reklamacji, które znajdują się w części Procedura reklamacji.
 3. Wysyłając zamówienie, kupujący zapoznał się z OWS oraz warunkami reklamacji i zgadza się z ich treścią. Niniejsze OWS i warunki reklamacyjne, w tym ich nierozłączne części, wchodzą w życie i obowiązują od 25 maja 2018 r.